VІI Міжнародна науково-практична конференція у Чернівцях. Дедлайн: 25 березня 2017

 
КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ФАКУЛЬТЕТУ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН,
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІI Міжнародної науково-практичної конференції
«Розвиток політичної науки:  
європейські практики та національні перспективи»
 

Конференція відбудеться 6 квітня 2017 року на базі кафедри політології та державного управління факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (вул. Кафедральна, 2).

Мета конференції: Наукова дискусія з актуальних проблем розвитку політичної науки в контексті сучасних  політичних викликів, європейських наукових здобутків і дослідницького досвіду.

Головними завданнями конференції є:

-            визначення основних напрямків сучасних політологічних досліджень у світі та обговорення їх результатів;

-            систематизація здобутків і проблемних питань розвитку політичної науки в  Україні та сусідніх країнах;

-            окреслення основних шляхів подальшого поступу політичної науки в країнах Східної Європи;

-            сприяння комунікацій науковців різних навчальних закладів України та країн Східної Європи.

В рамках конференціїпланується проведення круглогостолу «Здійснення та перспективи розвитку Проекту «Інновації у вивченні та викладанні Європейських студій (INOTLES)».

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.

Видання Збірника матеріалів конференції буде здійсненодо початку роботи конференції.

Реєстраційний внесок (сплачується переказом) – 250 грн.

Робота конференції планується за такими напрямами:

І секція: Еволюція методологічних парадигм і формування нових концептів у сучасній політичній науці.

ІІ секція: Конкуренція формальних і неформальних політичних інститутів у політичних практиках країн Європи.

ІІІ секція: Експертний та комунікативний супровід політичної діяльності та політичних процесів.

ІV секція: Становлення публічного адміністрування в структурі державного управління.

V секція: Політичні процеси в Україні та пострадянському регіоні у вимірах безпекових викликів сучасного світу.

 

Умови участі в роботі конференції:

1. Подати Заявку учасника та Тези виступу до25 березня 2017 року на офіційну електронну пошту конференції, де вказується ім’я та прізвище учасника; місце роботи (навчання); тема виступу; науковий керівник (вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали – для магістрантів та аспірантів); наукова секція. Тези надсилати на електронну адресу:  dpspa@chnu.edu.ua, з копією irina.cikul@outlook.com

2. Реєстраційний внесок сплатити до 25 березня та відіслати від скановану (сфотографовану) копію квитанції на вказану адресу електронної пошти.

Тези, які оформлені без дотримання вимог та надані із запізненням, не будуть розглядатися.

Витрати щодо відрядження (проїзд, харчування тощо) здійснюються учасником конференції за власний рахунок або за кошти організації, яка його відрядила. Про потребу проживання слід попередити оргкомітет завчасно.

Оргвнесок сплачується поштовим переказом за адресою:   58013, м. Чернівці, вул. Комарова, буд. 19/21, кв. 37. Отримувач: Цікул Ірина Василівна

З питань участі у конференції звертатися до Оргкомітету конференції:

Організаційні координатори: к. політ.н. Гевюк Уляна Юріївна — gevyk@ukr.net;

к. політ.н. Цікул І.В. — irina.cikul@outlook.com

Відповідальний секретар Оргкомітету: д. політ. н., проф. кафедри політології та державного управління  Ротар Наталія Юріївна (0506033716; nata_rotar@ukr.net )

 

З повагою,
проф. Круглашов А.М.

 

Технічні вимоги до оформлення тез доповідей:

1. Матеріали подаються у форматі doc., редактор Microsoft Word 2003-10;

2. Загальний обсяг публікації – не більше 2 сторінок;

3. Поля верхнє, нижнє, ліве та праве –20 мм; шрифт – Times New Roman, розмір –12 pt, відступ –1,25 см, інтервал між рядками – 1,0;

4. Тези повинні мати таку структуру:

-             Ім’я та прізвище автора, вчене звання та науковий ступінь (у правому верхньому кутку) – (напівжирний курсив, розмір 12 pt, шрифт Times New Roman), нижче вказати наукового керівника, його вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали (для магістрантів та аспірантів), далі нижче вказати повну назву навчального закладу – (розмір12 pt, шрифт Times New Roman).

-             Через рядок – назва статті (відцентрована, шрифт напівжирний, розмір14 pt); через рядок, без переносів основний текст статті: шрифт Times New Roman розмір12 pt; міжрядковий інтервал – 1,0, відступ абзацу – 1,25; посилання у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела та сторінки через кому, напр., [1, с. 17].

-             Наприкінці тексту вказати список використаних джерел в алфавітному порядку  – курсивом,12 pt, шрифтом Times New Roman, кожна позиція з нового рядка – розмір 11 pt, шрифтом Times New Roman.

 

Зразок оформлення тез конференції

Володимир Присмак, д. політ.н, професор  (12 pt, напівжирний курсив)

Науковий керівник – д. пол. н., проф. В. І. Ігнатюк  (для магістрантів та аспірантів)

 

Становлення політичної науки в Україні

(1 інтервал)

Текст (12 pt, шрифт Times New Roman) (1 інтервал)

 

Список використаних джерел: (12 pt, курсив)

1. Веймер Д. Аналіз політики. Концепції і практика / Д. Веймер, Е. Вангінг. – К.: Основи, 1998. – 360 с. (розмір 11 pt, шрифтом Times New Roman)

 

 

ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ ЗАПИТУЙТЕ В ОРГКОМІТЕТУ.

 

 

 

 

0 коментарів

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.
або Зареєструватися. Увійти за допомогою профілю: Facebook або Вконтакте