Міжнародна науково-практична конференція молодих політологів 2015 р., Чернівці

КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ФАКУЛЬТЕТУ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Міжнародної
науково-практичної конференції молодих політологів
«Розвиток політичної науки:
європейські практики та національні перспективи»

Конференція відбудеться 26 березня 2015 року на базі кафедри політології та державного управління факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (вул. Кафедральна, 2).

Мета конференції: Наукова дискусія з актуальних проблем розвитку політичної науки в контексті європейських здобутків та досвіду.

Головними завданнями конференції є:

  • визначення основних напрямків сучасних політологічних досліджень у світі та обговорення їх результатів;
  • комплексна систематизація здобутків політичної науки в  Україні та сусідніх країнах;
  • окреслення основних перспектив розвитку політичної науки в країнах Східної Європи;
  • сприяння комунікацій молодих науковців різних навчальних закладів України та країн Східної Європи.

Планується проведення круглого столу – «Децентралізація управління етнонаціональними процесами в Україні: переваги, небезпеки та ризики».

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.

До початку роботи планується випуск збірника матеріалів конференції.

Реєстраційний внесок (сплачується поштою) – 150 грн.

Робота конференції планується за такими напрямами:

  • Розвиток європейських студій на пострадянському просторі: інтеграція досвіду західних партнерів;
  • Політичні інститути: формальні та неформальні практики;
  • Геополітичні виклики європейським національним державам;
  • Співвідношення централізації та децентралізації в інструментах сучасного державного управління;
  • Інформаційний простір та система політичних комунікацій.

 

Умови участі в роботі конференції:

1. Подати Заявку учасника до 17 березня 2015 року на електронну пошту, де вказується ім’я та прізвище учасника; місце навчання (роботи), курс; тема виступу; науковий керівник (вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали – для магістрантів та аспірантів), місце роботи; наукова секція.

2. Тези подати до 17 березня в електронному вигляді (e-mail), та відсканований примірник із підписом наукового керівника на електронну пошту Тетяні Козуб: polit.chnu.2015@gmail.com 

3. Реєстраційний внесок сплатити до 17 березня та відіслати відскановану копію на вказану адресу електронної пошти.

Тези, які оформлені без дотримання вимог та надані із запізненням, не будуть розглядатися.

Витрати щодо відрядження (проїзд, харчування тощо) здійснюються учасником конференції за власний рахунок або за кошти організації, яка його відрядила. Про потребу проживання слід попередити оргкомітет завчасно.

Організаційний внесок, який передбачає участь у конференції та друк, становить 150 грн., сплачується до надання тез. Видання Збірника матеріалів конференції буде здійснюватися за рахунок оргвнеску. Оргвнесок сплачується за вказаною адресою:

Отримувач: Жукова Наталія Вікторівна, м. Чернівці, вул. Залозецького, буд. 3 кв. 5, поштовий індекс 58022. В разі зацікавлення у перерахунку оргвнеску за допомогою системи Приват24, звертайтеся до членів оргкомітету для отримання номеру рахунку.

 

Технічні вимоги до оформлення тез доповідей:

1. Матеріали подаються у форматі doc., редактор Microsoft Word 2003-10;

2. Загальний обсяг публікації – не більше 2 сторінок;

3. Поля верхнє, нижнє, ліве та праве – 20 мм; шрифт – TimesNewRoman, розмір – 12 pt, відступ – 1,25 см, інтервал між рядками – 1,0;

4. Тези повиннім мати таку структуру:

-            Ім’я та прізвище автора (у правому верхньому кутку) – (напівжирний курсив, розмір 12 pt, шрифт TimesNewRoman), нижче вказати наукового керівника, його вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали, далі нижче вказати повну назву навчального закладу – (розмір 12 pt, шрифт TimesNewRoman).

-            Через рядок – назва статті (відцентрована, шрифт напівжирний, розмір 14 pt); через рядок, без переносів основний текст статті: шрифт TimesNewRoman розмір 12 pt; міжрядковий інтервал – 1,0, відступ абзацу – 1,25; посилання у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела та сторінки через кому, напр., [1, с.17].

-            Наприкінці тексту вказати список використаних джерел в алфавітному порядку (до 4 позицій) – курсивом, 12 pt, шрифтом TimesNewRoman, кожна позиція з нового рядка – розмір 11 pt, шрифтом TimesNewRoman.

Зразок оформлення тез конференції:

Присмак Володимир  (12 pt, напівжирний курсив)

Науковий керівник – д. політ. н., проф. Ігнатюк  В. І.

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича (12 pt) (1,5 інтервал)

Становлення політичної науки в Україні

(1 інтервал)

Текст статті (12 pt, шрифт TimesNewRoman) (1 інтервал)

Список використаних джерел: (12 pt, курсив)

1. Веймер Д. Аналіз політики. Концепції і практика [Текст] / Д. Веймер, Е. Вангінг. – К.: Основи, 1998. – 360 с. (розмір 11 pt, шрифтом TimesNewRoman)

 З питань участі у конференції звертатися до Оргкомітету конференції:

Організаційні координатори: Козуб Тетяна (0502410618); Тарнавський Омелян (0990452254); Жукова Наталія (0508648923); Кузуб Галина (0952088187); Гаврилюк Дмітро (0502388295).

Загальна координація: д. політ. н., професор, завідувач кафедри політології та державного управління Круглашов Анатолій Миколайович (0501326740);

Наукова координація:  д. політ. н., професор, проф. кафедри політології та державного управління Ротар Наталія Юріївна (0506033716)

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Назва статті (тез)

 

Автор

 

Секція конференції

 

 

Чи плануєте Ви відвідати конференцію особисто?

 

Прізвище

 

 

Ім'я

 

 

По – батькові

 

 

Науковий ступінь

 

 

Вчене звання

 

 

Організація

 

 

Посада

 

 

Країна, місто

 

 

Контактний телефон

 

 

E – mail

 

 

Сфера наукових інтересів

 

 

 

УВАГА! Усі поля заявки є обов’язковими для заповнення! З метою усунення будь-яких непорозумінь щодо транслітерації імен та прізвищ авторів переконливо просимо Вас заповнювати відповідні поля (файли надіслані на електронну пошту підписувати латиницею – Janovs’ka_Zayavka, Janovs’ka _Tezy, Janovska_Vnesoк).

0 коментарів

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.
або Зареєструватися. Увійти за допомогою профілю: Facebook або Вконтакте